ඇමතුම් විස්තර

සමාගමේ නම: Yaang Pipe Industry Co., Limited

ලිපිනය: Longwan දිස්ත්‍රික්කය, Wenzhou, Zhejiang, PR චීනය.

නම: යාන් මෙනවිය

අලෙවි කළමනාකරු

දුරකථන අංකය: + 86-18267732328
විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]


නම: ජෝන්

මිලදී ගැනීමේ කළමනාකරු

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]


පණිවිඩයක් තියන්න

  දැන් විමසීම

  අපගේ නව ග්රන්ථයට දායක වන්න

  අපිව අනුගමනය කරන්න

  යූ ටියුබ්
 • මට ඊමේල් කරන්න
  අපට තැපැල් කරන්න